Selecteer een pagina

Eenmalig een persbericht versturen

Pagina's mogen niet de volgende content en/of links naar de volgende content bevatten:

 • Pornografie of niet-gezinsvriendelijke inhoud
 • Gewelddadige content
 • Haatdragende taal (waaronder content die aanzet tot haat of geweld jegens personen of groepen op basis van ras of etnische afkomst, religie, lichamelijke beperking, geslacht, leeftijd, veteranenstatus of seksuele geaardheid/geslachtsidentiteit), pesterijen, kwetsende of vergelijkbare content die is bedoeld om personen of groepen te schaden
 • Buitensporige godslastering
 • Content met betrekking tot hacken en cracken
 • Software of andere content die in strijd is met het beleid inzake ongewenste software
 • Malware of adware
 • Content met betrekking tot illegale drugs en toebehoren
 • Content ter promotie, verkoop of aanbod van producten afkomstig van beschermde of bedreigde diersoorten
 • Verkoop van bier of alcoholhoudende dranken
 • Verkoop van tabak of tabaksgerelateerde producten
 • Verkoop van medicijnen op recept
 • Verkoop van wapens en munitie (bijv. vuurwapens, onderdelen van vuurwapens, steekwapens en verdovingsgeweren)
 • Verkoop of distributie van schoolwerk of scripties
 • Content met betrekking tot programma's waarbij gebruikers worden beloond als ze op advertenties of aanbiedingen klikken, zoekopdrachten uitvoeren, op websites surfen of e-mails lezen
 • Alle content die illegaal is, aanspoort tot illegale activiteiten of inbreuk maakt op de wettelijke rechten van anderen
 • Alle content dient te voldoen aan het inhoudsbeleid van Google.

Berichten welke niet  aan onze Content Beleid of Voorwaarden voldoen worden (automatisch) verwijderd.

Een persbericht versturen?

Verstuur een persbericht en vergroot uw bereik, niet denken gewoon doen!